Nové místo setkání – Stáré Město & Nové Město

Dostavte se prosím 5 minut před vyplutím na “Nábřeží Ludvíka Svobody”. Budeme vás očekávat na lodi 30 metrů východně od Štefánikova mostu (jižní břeh; na pomezí Starého & Nového Města). Loď bude ukotvena mezi – Bukanýrem & Albatrosem. Google Maps Link

Staré kotviště

K dispozici na vyžádání pro hosty se sníženou pohyblivostí. Wine Boat odplouvá z nábřeží Edvarda Beneše, které se nachází mezi Čechovým a Štefánikovým mostem (severní břeh). Budeme vás očekávat přímo na lodi 5 minut před plánovaným časem odjezdu. Odkaz na místo setkání: https://goo.gl/maps/WLdVVoyDmLP2

V případě potřeby nás kontaktujte na: info@wineboat.cz  |  +420 777 221 514